a光中 发表于 2018-1-31 23:27:44

采菱曲

         采菱曲
         光中文

月生欲晓,夜过如霏。
手挽金篓,踏歌迎晖。
塘前怅望,思绪焉稀。
青荷盖水,红苞落衣。
绿竿含粉,白瓣飘莹。
脉脉莲子,抛羞露情。
色冠君脸,香乱神风。
佳人雾里,相拥始终。
问君何去,入水摘菱。
采撷虽苦,犹有乐兴。

河南春天 发表于 2018-2-5 20:30:54

好句好意境,欣赏!

满庭芳 发表于 2018-2-7 21:59:14

好一个采撷虽苦,犹有乐兴。
页: [1]
查看完整版本: 采菱曲